Sosyal Güvenlik Kurumu (o zaman ki adıyla Sosyal Sigortalar Kurumu), prim alacaklarının takibi ve tahsili için 6183 sayılı A.A.T.U.H.K hükümlerine göre icra takibine ve tahsiline 1994 yılında başlamıştır. Bununla ilgili olarak taşra birimlerinde "İcra Takip, Haciz ve Satış Servisleri" kurulmuş; bu işleri yerine getirmek için de İcra Memuru istihdam etmeye başlamıştır.

04.10.1994 tarihinde Taşra İş ve İşlemleri yönetmeliğinde icra memurlarının iş tanımları yapılmıştır.

Bu süre zarfında "İcra Memurluğu" kadrosuna atanmak için hiçbir şart aranmamış ve İki yıllık inşaat teknikeri, ağaç işleri, makine vs. gibi eğitimini aldıkları branşlarla  alakası olmayan mezunlardan icra memuru seçilmiştir. Özellikle "İcra Memurluğu"nun yapılabilmesi için 6183 sayılı A.A.T.U.H.K hükümlerini, İcra İflas Kanununu v.b. kanunları çok iyi bilmesi gereken Hukuk, İİBF Mezunu "İcra Memuru" istihdam edilmesi gerekirken, bu kadroya gereken önem verilmemiş ve İcra Servisleri etkinsizleştirilmeye çalışılmıştır.

Hazırlanan 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sigortası kanununda da "İcra Memuru"na gereken önem verilmemiştir.

İcra Memurlarının istekleri sonucunda "SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İCRA MEMURLARI YÖNETMELİĞİ" hazırlanmış ve 03.08.2010 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili yönetmelikte Sosyal Güvenlik İcra Memurlarının "En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, maliye, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri, yüksek okulları veya bölümleri ya da bunlara denkliği Yüksek öğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından veya adalet meslek yüksek okulu ile meslek yüksek okullarının adalet bölümünden mezun olması" şartı konulmuştur.

Ayrıca yine bu yönetmelikte "İcra Memurları"nın servisleri dışında çalıştırılamayacağı da hüküm altına alınarak kendi işlerine odaklanmalarına yardımcı olunmuştur.

İcra Memurlarının kurum içinden alınması uygulamasına son verilip Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre atanması sağlanmıştır.

2013 yılına gelindiğinde;

İcra Memurlarının 1994 yılından beridir özlük ve mali haklarındaki gerileme durdurulamamış son olarak da 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ek ödemeleri de kaldırılmıştır.

Derneğimiz hali hazırda "İcra Memurluğu" kadrosunun olması gereken seviyeye çıkarılması için gerek Yasama gerekse Yürütme ayaklı çalışmalarına devam etmektedir.