Mesleğe Giriş Şartları


(1) İcra memuru kadrosuna atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Başvuru tarihi itibarı ile 30 yaşını bitirmemiş olmak,

c) En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, maliye, iktisadî ve idarî bilimler fakülteleri, yüksekokulları veya bölümleri ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından veya adalet meslek yüksek okulu ile meslek yüksek okullarının adalet bölümünden mezun olmak,

ç) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre yerleştirilmiş olmak,

d) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

şartları aranır.

(2) İcra memuru kadrosuna atanacaklardan, görev yapabilmesine sağlık yönünden engel bir durumu bulunmadığına ilişkin yazılı beyanları istenir.