İcra İşlemlerinin Devam Ettiğine Yönelik Basın Duyurusu


Bazı basın ve yayın organlarında, meclisin tatil olması ve çıkacak kanunun yeni döneme ertelenmesi nedeniyle SGK ve Maliye’de yapılan hacizlerin durduğuna yönelik haberler gündeme gelmiştir.

Derneğimizin il temsilciliklerinde yaptığı araştırma ve soruşturma neticesinde Prim ve muhtelif alacaklar için takip, haciz ve satış işlemlerinin durmadığı aksine başta 6183 ve 5510 sayılı kanunların ve yönetmelik ve genelgelerin Kurumun İcra Memurlarına verdiği yetkileri ve görevleri  yerine getirmeye devam ederek, kurumun alacağı olan prim tahsilatlarına devam ettiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Ayrıca Kurum yönetimi tarafından,  icra işlemlerinin yavaşlatılmasına, durdurulmasına yönelik taşra birimlerine gönderilmiş herhangi bir talimatlandırma bulunmamaktadır.

 

Tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Etiketler: