İcra Memurluğu Kadro Dereceleri Hakkında


kadro-derecesi-icra-memuru

Sosyal Güvenlik Kurumunda "İcra Memuru" kadrosunda görev yapan İcra memurlarının emeklilik kadro derecelerinin 5 in altınadır. Sosyal Güvenlik Kurumu Görevde Yükselme yönetmeliğine ilişkin İcra memurlarımızın mağduriyetine neden olan 7. maddesindeki Sosyal Güvenlik Kurumunda İcra memuru kadrosunda görev yapan İcra memurlarının emeklilik kadro derecelerinin 5'in altına düşürülmesi ile ilgili Derneğimizin talebi doğrultusunda kurumca maliye bakanlığına görüş sorulmuştur.

Sosyal Güvenlik Kurumu Görevde Yükselme yönetmeliğine ilişkin İcra memurlarımızın mağduriyetine neden olan 7. Maddesindeki Sosyal Güvenlik Merkez Müdür Yardımcılığı, Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Şube  Müdürlüğü kadrolarına atanacak kadrolar arasında İcra Memurlarının sayılmamasından dolayı yürüttüğümüz idari ve hukuki mücadelemize istinaden kurum idaresi ile yürüttüğümüz diyalog süreci devam etmektedir. Bu süreç tarafımızdan titizlikle takip edilmekte ve planlanmaktadır. Yeni dönemde de Sayın Bakanımız ve altındaki tüm brokratlarla süreç yeniden değerlendirilecektir.

Yine görevde yükselme yönetmeliğindeki icra memuru arkadaşlarımızın mağduriyetini giderme amacı ile yürütülen hukuki mücadelede Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakultesi İdare Hukuku anabilim dalı öğretim üyesi profesörünce görevde yükselme yönetmeliğinde İcra Memurlarına yapılan hakkaniyetsizliğin nederece hukuka aykırı olduğunu gösterir hukuki görüş delil teşkil etmek üzere derneğimiz tarafından alınmıştır.

İcra Memurlarımızın mali durumlarının düzeltilmesi ile ilgili yaptığımız çalışmalar çerçevesinde icra memurlarına ödenmesi gereken zam ve tazminatlar konusundaki kurum ile diyalog sürecimiz devam etmekte olup hukuki başlangıç için hukukçularımızın inceleme ve de kaynak  toplama süreci tamamlanmak üzeredir.

cra memurlarımızın sosyal ve ekonomik durumlarını düzeltmek ve bu talepleri sürekli gündemde tutmak için derneğimiz tarafından çıkarılması düşünülen dergi son aşamasına gelmek üzeredir. Bu çerçevede tüm icra memurlarının katkı sağlamak üzere dernek yönetimi ile irtibat kurmaları gerekmektedir. Bu çerçevede katkıda bulunan arkadaşların gönderecekleri yazı,makale ,haber  vs. yazılar dergimizde yayınlanma imkanı bulacaktır.

Dernek yönetimi olarak tüm bu süreçler yakın takibimizde olup değerli arkadaşlardan bu sürece katkıda bulunmaları önemle rica olunur.