Mürsel BAKİ

  • SGK Prim Alacaklarının Takip ve Tahsil Eğitimi

    Kurum Alacaklarının Takip ve Tahsili Eğitimi İhtilaflı Primler Daire Başkan'ı Sn. Mürsel BAKİ'nin açılış konuşmalarıyla ve Kurum Başkan'ımız Sn. Dr. Mehmet Selim BAĞLI'nın teşrifleriyle başlamıştır. Sn. Başkan'ımıza teşriflerinden dolayı teşekkür ederiz.

  • Son Dönem İcra Eğitimi

    Son dönem Kurum Alacaklarının Takip ve Tahsili Eğitimimizde Sigorta Primleri Genel Müdürümüz sayın Ahmet Açıkgöz'ü ağırladık.